Hoppa till sidans innehåll

Tävlingspolicy SRS


Syfte

Skultorps Ryttarsällskap vill måna om sina egna ryttare och erbjuda tävling, träning och utbildning till sina medlemmar så att man kan rida från nybörjar- till högre nivåer. Vi vill skapa en klubb där man trivs i och som man gärna stannar länge i.

Vi brukar skoja om att…
En gång SRS:are, alltid SRS:are…
Det finns bara två färger, rött och svart, rött och svart…

Som tävlingsarrangör vill föreningen kunna erbjuda sina tävlingsryttare möjligheten att få tävla på sin hemmaplan oavsett nivå. Därav försöker vi arrangera tävlingar i flera discipliner och på flera nivåer.

Skultorps Ryttarsällskaps målsättning är att tillgodose sina medlemmars behov gällande vilka lagserier vi ställer upp i. Vår ambition är att ha deltagande lag i hoppning, dressyr och fälttävlan från division III och uppåt på både ponny och häst. Nivån styrs av klubbens tävlingsryttare.

Skultorps Ryttarsällskap värnar om gemenskap och vi uppmuntrar all typ av klubbaktivitet där vi ges möjlighet att umgås och göra roliga saker tillsammans.

EllaLa

Tävlingspolicy

• Alla tävlingsryttare i Skultorp är lika mycket värda. Oavsett ålder, nivå eller om man tävlar på ridskolehäst eller sin egen.

• Alla ryttare som löst licens för Skultorps Ryttarsällskap representerar föreningen och är därmed klubbens "reklampelare" och ansikte utåt.

• En SRS:are vet hur man uppträder på en tävlingsplats och lämnar inga ovänner bakom sig. Sportmanship och horsemanship går hand i hand och "skitprat" eller missunnsamhet är inget för oss.

• En SRS:are värdesätter sitt team och behandlar alla människor i teamet som man själv vill bli behandlad. Det ska vara en rolig upplevelse för alla som är med under tävlingsdagen och ryttaren är noggrann med att visa sin tacksamhet.

• Vi uppskattar alltid alla funktionärer och dess ideella insatser som ger oss förutsättningen att kunna hålla på med vår hobby på tävlingsnivå.

• Som grund för all tävlingsverksamhet gäller Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR) vilket innebär att som SRS:are har man senaste upplagan av TR och det är en självklarhet att hålla sig uppdaterad med de ändringar som görs.

EllaoTilde

Att tävla för Skultorps Ryttarsällskap

Vad krävs för att få tävla?

• Medlemskap i Skultorps Ryttarsällskap (du löser medlemsskap 1 gång/år genom att betala in på klubbens postgiro).

• Grönt kort (ryttare, eller målsman om du är under 13 år, måste ha grönt kort).

• Licens (ryttarlicens löser man för sin klubb hos Svenska Ridsportförbundet på TDB.

Egen insats är obligatorisk

Alla ryttare som löser tävlingslicens för klubben ska hjälpa till på någon av klubbens lokala/regionala tävlingar eller någon av våra fixardagar. Licensryttarna blir tilldelad 2 stycken halvdagar. Ett schema med alla medlemmar görs i början på året. Där ser du vilka datum du blivit uppsatt på. Du kan byta med annan medlem ifall du inte kan närvara.

Vill du engagera dig ännu mer i föreningen? Då finns det olika kommittéer som du kan bli delaktig i. Kontakta någon i styrelsen för mer information.

tavlingsplats

Förmån

Alla ryttare med tävlingslicens för Skultorps Ryttarsällskap får nyttja ridhuset och ridbanan kostnadsfritt (när det är ledigt). Följ de regler som finns uppsatta i ridhuset. SRS är väldigt stolta över att kunna erbjuda denna förmån.

fanny

Vilka får delta i lag?

Gotacupen/Dressyr Div III 

Alla får vara med och man behöver inte ha tävlat förut, men du och din häst/ponny skall vara väl tränade för den nivån. För att delta bör du dock ha deltagit på klubbhoppningar eller i programridningar. Vi rekommenderar dessutom att man varit ute och provat på lokal tävling.

Uttagning: Tävlingsomgångarna fördelas mellan alla ryttare som har intresse för att rida i lag. Målsättningen är att alla som vill ska få rida minst en omgång. Lagen tas ut genom samråd med ridskolans instruktörer/tävlingskommittén.

Allsvenskan Div II–Div I

Dressyr – man bör ha ridit godkänt i aktuell klass.

Hoppning  – man bör ha provat på att hoppa på sista omgångens höjd innan serien startat. Finns inte lämplig tävling att prova på kan klubbhoppning räcka.

Uttagning: Tävlingsomgångarna fördelas mellan alla ryttare som har visat intresse för att rida i lag. Målsättningen är att alla som vill ska få rida minst en omgång.  Större hänsyn tas till tidigare reslutat och nuvarande form. Lagen tas ut genom samråd med ridskolans instruktörer/tävlingskommittén.

Att tävla i lag

Det är en väldigt rolig och nyttig erfarenhet att komma ut och tävla tillsammans i ett lag. Man hejar på varandra, gläds åt varandras framgångar och stöttar varandras motgångar. Det viktiga är inte prestation och placering utan att man har KUL tillsammans och skapar en trevlig VI-känsla!

Anmäl ditt intresse på våra tävlingsmöten

SRS:s tävlingskommitté anordnar tävlingsmöten för alla tävlingsryttare två gånger per år (januari och juni). Mötet syftar bland annat till att ta reda på hur många ryttare som är intresserade av att rida i lag under kommande tävlingstermin. Det är viktigt att alla ryttare som är intresserade av lag kommer på mötet. Skulle man få förhinder meddelar man tävlingskommittén innan så just ditt namn kommer med. När man anmäler sitt intresse för att rida i lag meddelar man också vilka omgångar man kan vara med på. Detta bör man ha kollat upp i förväg så man inte har annat inplanerat när det väl är tävlingsdags. På mötet meddelar även Tävlingskommittén vilken lagledare de har utsett för varje lagserie. Vill du vara lagledare kan du kontakta Tävlingskommittén. (Dock helst innan tävlingsmötet äger rum.) Skulle man komma på efter tävlingsmötet att man är intresserad av att rida i lag kontaktar man den utsedda lagledaren eller tävlingskommittén så fort som möjligt. Beroende på hur många ryttare som anmält intresse blir avgörande för dina chanser att få representera laget någon av omgångarna. De som varit med på mötet har förtur. Efter tävlingsmötet anmäler Tävlingskommittén våra lag till Västergötlands Ridsportförbund. Skultorps Ryttarsällskap betalar in lagavgiften till Svenska Ridsportförbundet. Övriga kostnader står lagryttaren själv för.

jocke

Vilka räknas som lagryttare och hur fungerar en lagtävling?

Alla ryttare som angett intresse för att rida i lag utgör själva laget. Laget representeras av 4 st deltagare och en till två reserver varje omgång. Det behöver inte vara samma deltagare vid varje tillfälle utan kan varieras från gång till gång. De 3 bästa resultaten räknas samman efter varje omgång och placering till de främsta lagen (oftast 3-4 placeringar) delas ut i slutet av tävlingsdagen. Efter tredje omgången räknas alla omgångar samman och en totalplacering i cupen/divisionen delas ut. Alla klubbens ryttare tävlar individuellt vid varje omgång vilket innebär att man inte behöver representera laget för att vara med.

Förmån

Skultorps Ryttarsällskap sponsrar med en lagträning för någon av ridskolans instruktörer till ett värde av ca 800 kr/lag. Vill man ta in en extern tränare skall detta göras med ett godkännande från ridskolechefen Frida Hansson. Överskrider kostnaden för träningen står lagdeltagarna själva för tilläggskostnaden. Skultorps Ryttarsällskap sponsrar dessutom med 50 kr/ryttare till någon form av lagaktivitet, fika eller liknande. Lagledare och lagryttarna bestämmer tillsammans vad de vill göra och bokar in passande datum. Lagledaren söker pengar till aktiviteterna hos styrelsen.

lag

Lagryttarens ansvar

• Att vara med i ett lag innebär att man följer Skultorps Ryttarsällskaps tävlingspolicy.

• Du ansvarar själv för att anmäla dig individuellt via tävlingsdatabasen. Lagledaren anmäler bara vilka som representerar laget vid varje omgång.

• Respektera lagledarens beslut. Det är en tuff och svår uppgift.

• Anmäler man sitt intresse att delta i lag förväntas man ställa upp i alla tre omgångarna (alternativt de omgångar man anmält intresse till.) Oväntade saker kan självklart inträffa och hästen kan olyckligtvis stå skadad men andra anledningar som att man ångrat sig eller inte har lust kan inte ses som giltigt skäl till att man inte kommer till start. Att dra sig ur kan innebära att det inte blir ett fullt lag och vi får stryka laget. Detta är speciellt känsligt om vi har få lagryttare till en serie.

• Om man får förhinder måste detta meddelas till lagledare så snart som möjligt, helst 3 dagar innan anmälningstiden gått ut.

• Som lagryttare är det viktigt att försöka stanna kvar hela tävlingsdagen. Även den som startar sist på dagen vill ha samma stöttning som de övriga ryttarna.

• När man tävlar i ett lag är man ett helt team, inte bara ryttare. Det är hästskötare, lagledare, chaufför, tränare, hejarklack, föräldrar och andra åskådare som kommit för att heja fram och stötta våra ryttare. Försök fånga upp och bjud in alla SRS:are i gemenskapen.

• Det är viktigt att ingen i teamet kritiserar eller kritiseras. Uppstår frågor som man har delade meningar om ska detta tas mellan berörda parter. Prata med varandra inte om varandra.

• Det är ALDRIG en ryttares fel om det skulle gå dåligt för laget. Utan det är ett ansvar som ligger på alla lagdeltagare.

• Den ryttare som rider sist i laget kan ibland hamna i en avgörande situation. T.ex. om laget kommer att gå vidare till omhoppning eller bli placerade. Tona ned detta. Det bästa är om ryttaren i fråga inte vet om det. Det får aldrig förekomma uttalanden som ”Nu hänger det på dig om vi ska gå vidare eller inte”, den pressen får inte läggas på någon ryttare!

• Vid aktiviteter inför och i samband med tävling är alla i laget välkomna att vara med.

• Lagryttaren ska fylla i sig på LOK-stödslistor som Lagledaren tillhandahåller. Hela teamet kring ryttaren som tillhör SRS kan skriva upp sig. Även vuxna fast då på SISU-listor.

• Det är ditt vanliga team som coachar och stöttar dig vid framridning/framhoppning. Lagledaren är inte ansvarig för detta vilket heller inte kan förväntas av någon i teamet. Har lagledaren den kunskap som krävs kan detta göras om så önskas bland de tävlande samt att lagledaren själv vill det. Hur detta i så fall görs kommer lagen överens om sinsemellan. Vissa vill bara ha ett lycka till innan man går in på banan medans andra önskar sig mer. Oftast är det bra att ryttarna får den coachning som den är van vid så man inte ändrar på en rutin bara för att det är lag.

lag2

Vem kan vara lagledare?

Tävlingskommittén utser en lämplig lagledare (ibland två) till varje serie. Lagledaren bör vara en myndig person. Ifall det en ryttare eller förälder till barn som rider i samma serie måste denna person se till att inte dra fördel av situationen. Vill du vara lagledare kan du kontakta Tävlingskommittén, dock helst före tävlingsmötet då lagledaren bör namnges och presenteras för ryttarna under mötet.

Lagledarens ansvar

• Lagledaren ska innan serien göra en inventering för att få reda på vilka som är intresserade av att rida i serien. Tävlingsmötet blir en hjälp på vägen men det tillkommer alltid några fler efter hand. Var noga med fånga upp alla.

• Ta kontaktuppgifter till alla ryttare så du lätt kan nå dem.

Som lagledare bör du vara påläst och ha kännedom om:

• Tävlingsreglementet http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/

• Information gällande serier, tabeller, vart omgångarna rids, resultat mm. Du hittar all information på Västergötlands Ridsportförbunds hemsida: http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Vastergotland/Tavling/Alltomserierochcuper/

• Specifika regler som finns gällande din serie. Tex så att ekipagen är startberättigade. http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/Vastergotland/Tavling/Alltomserierochcuper/Regler/  

• Tävlingsdatum och anmälningstider. Du hittar propositioner på TDB. http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsdatabasen/

• Kontakta alla ryttare när det närmar sig första anmälningsdag för att checka av allt. Dubbelkolla vilka omgångar de kommer att anmäla till.

• Ta ut laget. Se punkt kvalificering. Du kan gärna ta ut laget i samråd med ridskolans instruktörer eller tävlingskommitté.

• Meddela ryttarna vilka som ska representera laget de olika omgångarna och förklara hur du tänkt och varför. Var noga med att poängtera att ALLA ingår i SRS:s lag men att några utses varje omgång att representera laget. Även de som kanske inte kommer rida någon omgång.

• Anmäl laget innan anmälningstiden går ut. (Lagryttarna anmäler sig individuellt och lagledaren anmäler laget.)

• Skulle laget behöva avanmälas ligger detta ansvar på lagledaren. Straffavgift faktureras till lag som ej kommer till start utan att ha avanmält sig.

• Som lagledare är det trevlig att anordna lagträning och lagaktiviteter för att förstärka lagkänslan. Var noga med att alla blir inbjudna och att informationen kommer ut på hemsidan samt sätts upp på anläggningen. Klubben sponsrar med en lagträning för någon av ridskolans instruktörer till ett värde av ca 800kr/lag samt 50 kr/lagryttare till någon annan aktivitet eller t.ex. fika, mat. Skulle du vilja ta in någon annan (extern) tränare skall detta göras med ett godkännande från Ridskolechef Frida Hansson. Om du hittar på någon rolig aktivitet eller tar hit någon (externa) tränare bör du ha klubbens övriga medlemmar i åtanke. SRS filosofi är att alla ska få vara med och när någon roligt i klubben inträffar bör ingen uteslutas. Finns det plats får du gärna bjuda in alla medlemmar men givetvis går lagryttare först. Övriga medlemmar ska inte ta del av klubbens lagsponsring.

• Lagledaren ansvarar för att klubbens flaggor kommer med till tävlingsplatsen. Dessa används bland annat vid defilering. Flaggorna står i domartornet högst upp i ridhuset.

• Lagledaren tar också med sig LOK-stöds och SISU-listor från klubben. Alla ryttare och hela dess team, dvs. alla som tillhör SRS och som är på samma tävlingsplats kan skriva upp sig. Ungdomar på LOK-stöd och vuxna på SISU-listor. Mer info finns i sekretariatet där du även hittar listorna i gröna backar vid kopiatorn.

• Lagledaren ska skapa god stämning inför och under tävlingstillfällena och bör därför vara på plats hela tävlingsdagen under samtliga omgångar. Om du får förhinder bör ersättare utses som är väl informerad hur uppdraget går till. Var noga med att prata med alla och fånga upp om du ser att någon lätt hamnar utanför gemenskapen.

• Lagledaren ansvarar för att ett lagfoto tas och får dessutom gärna skriva ett tävlingsreferat för publicering på hemsidan och eventuellt till tidningen. Eposta detta till ansvarig på hemsidan eller TK.

• Lagledaren är inte ansvarig för att coacha framridningen/framhoppningen och det kan heller inte förväntas av någon. Har lagledaren den kunskap som krävs kan detta göras om så önskas bland de tävlande samt att lagledaren själv vill det. Hur detta i så fall görs kommer lagen överens om sinsemellan. Vissa vill bara ha ett lycka till innan man går in på banan medans andra önskar sig mer. Oftast är det bra att ryttarna får den coachning som den är van vid så man inte ändrar på en rutin bara för att det är lag.

• Lagledaren kan även försöka höra sig för om det är fler som vill åka med och supporta SRS. Oftast finns det platser lediga i bilarna. Ibland följer ett helt gäng med och agerar hejarklack och i de fallbrukar detta vara på en lagledares eller förälders initiativ. Skultorps Hejarklack brukar både höras och synas på tävlingsplatsen. Det finns färdiga ramsor för detta.

• Är ni många som åker från tex Jutagården med omnejd kan lagledaren bestämma en tid för gemensam lastning och avfärd från Jutagården. Det är både stämningsfullt och praktiskt att åka i karavan. Dels för att alla kommer samtidigt till tävlingsplatsen, lättare att hitta dit när någon som kan vägen kör först och man får dessutom stå tillsammans på parkeringen vilket är en stor stämningshöjare under hela tävlingsdagen.

• Ifall det är defilering bör du försöka få med alla ryttare in. Även de som inte representerar laget den omgången. Fråga arrangören om du blir osäker. Lagledaren följer med in och är oftast den som håller i flaggan.

• Om laget blir placerat följer lagledaren med in på prisutdelning. Lagledaren håller i flaggan.

• Lagledaren bör ha tillgång till någon form av klubbjacka eller liknande i klubbens färger.klubbens färger.

• Ifall det delas ut lagpriser eller medaljer bör du vara uppmärksam på så att ingen deltagare blir utan eller glöms bort.

• Lagpriser som delas ut för en specifik omgången skall de 4 som representerade laget samt reserver få.

• Lagpriser som delas ut för totalplaceringen skall alla de ryttare som representerat laget någon omgång samt reserver få ta del av.

• Medaljer eller liknande ska alla lagryttare få. Även de som inte representerat laget någon omgång.

• Kontakta förbundet om det saknas något pris. Det brukar gå att beställa till extra.

• Om lagledaren behöver hjälp eller stöd i ditt uppdrag välkomnas man att kontakta någon i Tävlingskommittén eller Styrelsen.

Lagserier

Hoppning

Gotacupen – Ponny & häst (Vårtermin)

Ponny = hinderhöjd 55-85 cm (LD+5). 

Häst =hinderhöjd 95 cm. Alla tre omgångarna rids på samma hinderhöjd.

Div II - Ponnyallsvenskan & Ridsportallsvenskan (Hösttermin)

Ponny = omgång 1-2 - hinderhöjd 60-90 cm (LC), Omgång 3 - hinderhöjd 65-95 cm (Lätt C+5). Häst = hinderhöjd 100-110 cm (LC-LB). Vid fyra ryttare i laget ska minst två rida 1.10. Vid tre ryttare i laget ska minst en rida 1.10. Alla tre omgångar rids på samma hinderhöjd.

Div I - Ponnyallsvenskan & Ridsportallsvenskan (Vårtermin)

Ponny = omgång 1-2 - hinderhöjd 70-100 cm(Lätt B), Omgång 3 - 80-110 cm (Lätt A). Häst = omgång 1-2 - hinderhöjd 110-120 cm (LB-LA), Omgång 3 – hinderhöjd 120-130 cm. Vid fyra ryttare i laget ska minst två rida 1.10. Vid tre ryttare i laget ska minst en rida 1.10.

Dressyr

Div III Ponnyallsvenskan & Dressyrallsvenskan (hösttermin)

Ponny & Häst= omgång 1-2 rids i LC:1 och LC:2. Omgång 3 rids i LB:0 och Lätt B:1

Div II Ponnyallsvenskan & Dressyrallsvenskan (vårtermin)

Ponny = omgång 1-3 rids i LB:1 och LA:1. Häst = omgång 1-2 rids i LB:1 eller Lätt B:2 samt LA:1 eller Lätt A:3. Omgång 3 rids LB:3 och LA:4.

Div I Ponnyallsvenskan & Dressyrallsvenskan (vårtermin)

Ponny = omgång 1-2 i Lagtävlansprogram. Omgång 3 rids i LA:P1.

Häst = omgång 1-2 rids i MSV C:1 och MSV B:2. Omgång 3 rids i MSV C:2 och MSV B:4.

klubbklader

Klubbkläder

Skultorps Ryttarsällskap har ett samarbete med Sjöhagen Wear. Du kan själv gå ut på deras hemsida och beställa hem snygga röd-svarta SRS-kläder till dig och din häst. www.sjohagen.com klicka på klubbshop. Vi har kundnummer 11288 och lösenordet är: skul

Hemsida

Skultorps Ryttarsällskap vill ha en levande hemsida. www.skultorpsrs.se Vi uppdaterar och försöker lägga upp så mycket som möjligt av det som händer i klubben på hemsidan.

Har du något du vill bidra med som ligger i föreningen intresse? Skicka in resultat, foton mm. Alla tävlingsryttare uppmanas dessutom att skicka in en presentation av dig och din häst.

Vill du hjälpa till med att arbeta med hemsidan kan du kontakta styrelsen.

flagga

Slutligen vill vi önska alla medlemmar ett lyckosamt och roligt tävlingsår. Vi ser fram emot att följa er på tävlingsbanan och hoppas att vi blir många som bidrar till föreningens goda gemenskap. Undrar du över något hittar du kontaktuppgifter på klubbens hemsida till både styrelse och tävlingskommitté.

Hälsningar från Skultorps Ryttarsällskap


Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:39 Skribent: Fanny Nilsson

Postadress:
Skultorps RS - Ridsport
Jutagården
54193 Skövde

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: skultorpsryttarsalls...

Se all info

horsemanager_inlogg_200

ridkoslans blogg

SRSFacebook

medlemsuppdrag

jutagårdenlogga

Nyhetsbrev SISU